Search
Close this search box.

UVJETI JAMSTVA GEDA

 1. Osim ako nije drugačije navedeno, TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o. jamči kupcu za proizvode u razdoblju od 12 mjeseci od datuma izdavanja računa. U slučaju jamstvenih prava vrijede propisi za poslovne subjekte.
 2. U slučaju jamstvenog zahtjeva potrebno je priložiti dokaz o kupnji stroja na kojem je vidljiv datum kupnje, tip stroja i njegov serijski broj.
 3. Kupac je dužan odmah pisanim putem elektroničkom poštom obavijestiti Prodavatelja o otkriću nedostataka ili nedostataka. Vrijeme odgovora na zahtjev usluge nije duže od 72 radna sata od trenutka obavijesti. Vrijeme se računa od trenutka obavijesti do trenutka odgovora usluge, što uključuje najmanje povratni kontakt sa stranom koja obavještava i početnu analizu problema.
 4. Ako se uređaj koristi unatoč otkriću kvara/greške/oštećenja, jamstvo prestaje vrijediti.
 5. Popravak ili zamjena proizvodom bez kvarova izvršit će se što je prije moguće. Odluka o načinu postupanja s jamstvom ostaje na Servisu.
 6. Kupac je dužan koristiti proizvode u skladu s njihovom namjenom, poštujući sigurnost, sva pravila i propise o njihovoj uporabi.
 7. Jamstvo ne pokriva dijelove koji se inače troše tijekom rada i kvarove koji nastaju kao rezultat ili u vezi s promjenama na proizvodima ili kao rezultat popravka koji se dogodio bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja koji daje jamstvo .
 8. Prodavatelj nije dužan popraviti proizvode niti pružiti druge usluge iz jamstva u slučaju kvara uzrokovanog: nestručnom montažom (osim ako je izvršio Prodavatelj) i podešavanjem, prekoračenjem tehničkih parametara, uporabom neodgovarajućih medija, nepravilnim rad i održavanje (nedosljedno uputama za uporabu) i ometanje izvornih datoteka kontrolera.
 9. Troškove dostave i preuzimanja stroja iz servisa snosi Kupac. To vrijedi i za troškove servisnog poziva.
 10. Popravak ili zamjena pojedinih dijelova ne produljuje jamstveni rok naveden za stroj.
 11. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke ili modifikacije na stroju izvrši neovlašteno osoblje. Teret odgovornosti za osiguranje ispravnog servisiranja opreme leži na kupcu.
 12. Odgovornost prema jamstvu ne odnosi se na sljedeće slučajeve:

     · Oštećenje uzrokovano višom silom (udar munje, tornado, poplava) ili drugi vanjski čimbenici
     · Oštećenje uzrokovano pogrešnom uporabom ili drugo oštećenje koje nije rezultat proizvodnih ili materijalnih nedostataka.
     · Oštećenje dijelova koji su podložni prirodnom habanju: kabeli, valjci, crijeva, ventili, brtve, filtri i drugi slični dijelovi.
     · Oštećenje kabela za napajanje i utikača.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Izjava o ograničenju odgovornosti

TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.