Search
Close this search box.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politikom privatnosti definiran je način zaštite osobnih podataka kupaca (u daljnjem tekstu: „Korisnici“) i podataka koji mogu predstavljati poslovnu tajnu njihove tvrtke od strane TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o.sa sjedištem u Prigorju Brdovečkom, na adresi: Zagrebačka ulica 57, Prigorje Brdovečko, OIB:63795507387, MB:00970212 (u daljnjem tekstu “Administrator”), usvojen za usluge koje se pružaju u domeni www.geda-lifts.com, (u daljnjem tekstu “Usluga”), kako bi do:

– naglasiti posebnu važnost koju Administrator pridaje zaštiti privatnosti Korisnika koji posjećuju i koriste Servis.

I. Opće informacije

(1) Politika privatnosti sastavni je dio pravila i propisa objavljenih na web stranici, a definicije sadržane u njima primjenjuju se u skladu s ovom Politikom privatnosti, osim ako određeni izrazi ili fraze nisu drugačije definirani izravno u ovoj Politici privatnosti.

(2) Administrator osobnih podataka je  TRIGON DIZALOTEHNIKA d.o.o.sa sjedištem u Prigorju Brdovečkom, na adresi: Zagrebačka ulica 57, Prigorje Brdovečko, OIB:63795507387, MB:00970212.

(3) Svaki Korisnik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih i zatražiti njihovo brisanje.

(4) Prevashodni cilj Administratora je osigurati da je privatnost Korisnika usluga zaštićena na razini koja odgovara zahtjevima utvrđenim u opće važećim zakonima.

5. Administrator unutar Servisa može zakupiti prostor za postavljanje oglasa i postavljanje poveznica, koje Korisnicima omogućuju izravan pristup drugim web stranicama, kojima upravljaju drugi subjekti, ali upozorava da nema utjecaja na politiku privatnosti administratora. ovih web stranica, niti o politici korištenja kolačića, te se za to neće smatrati odgovornim.

II. Prikupljanje i obrada podataka

(1) Korisnik može pregledavati Internet stranicu bez davanja osobnih podataka ili registracije. Korisnik gubi anonimnost čim svoje osobne podatke ustupi Administratoru.

2. prikupljanje i korištenje podataka o Korisnicima usluga ograničeno je u mjeri potrebnoj za pružanje usluga istima. Korisnik je svaki put obaviješten o mogućnosti dobrovoljnog pružanja više informacija, koje se prikupljaju u svrhu poboljšanja kvalitete rada Servisa ili dodatnih funkcija namijenjenih Korisnicima.

Obradu podataka prikupljenih u okviru Servisa Administrator može povjeriti drugim subjektima koji će u njegovo ime obavljati određene poslove. Ti subjekti mogu obrađivati ​​podatke samo u opsegu i u svrhu predviđenu ugovorom o povjeravanju obrade osobnih podataka, uz osiguravanje odgovarajuće razine sigurnosti.

U slučaju da Korisnik da privolu za obradu svojih osobnih podataka u marketinške svrhe (prihvaćanjem odgovarajuće klauzule), Korisnikove podatke prikuplja i koristi Administrator ili partneri u svrhu prezentacije. komercijalnih ponuda, provođenja natječaja i drugih marketinških aktivnosti.

III. Sigurnost osobnih podataka

(1) Administrator će primjenjivati ​​tehničke i organizacijske mjere na razini koja osigurava visoku razinu zaštite osobnih podataka, a posebno štiti osobne podatke Korisnika od neovlaštenog pristupa, gubitka ili oštećenja.

(2) Radi bolje kontrole razine sigurnosti od strane Administratora, preporučljivo je da Korisnik odmah obavijesti Administratora o svakom korištenju njegovog/njezinog računa registriranog na Servisu od strane neovlaštenih osoba ili o bilo kakvom drugom kršenju sigurnosnih pravila koje je Korisnik pronašao u vezi s korištenjem usluge ili bilo kakvih uobičajenih problema ili događaja koji izazivaju zabrinutost u vezi s njihovim korištenjem.

(3) Kako biste kontaktirali službenika za zaštitu podataka, pošaljite e-mail na: ured@trigon-dizalotehnika.hr ili na telefon: +385 95 1921 119.

(4) Sva dodatna pitanja vezana uz Politiku privatnosti obratite se Administratoru na gore navedenu adresu.